Home  // Voorwaarden De Studio Amsterdam   

Voorwaarden De Studio Amsterdam

Deze site maakt onderdeel uit van De Studio Amsterdam

Terug naar boven

Prijzen

De genoemde prijzen in deze shop zijn in euro's, inclusief B.T.W. en onder voorbehoud van typefouten en tussentijdse wijzigingen.

Terug naar boven

Verzendkosten

Voor iedere zending in Nederland, met uitzondering van rembours, betaalt u de standaard POST NL / DPD / DHL kosten. (€7,25 tot €11,95 afhankelijk van gewicht.).

Voor buitenlandse zendingen gelden de door ons ingevoerde staffel voor verzending. Voor de prijzen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0)365490369.

Indien de bestelling meer dan € 50,- bedraagt zullen wij de bestelling gratis verzenden binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden).

Terug naar boven

Levertijden

Wij leveren voorradige producten standaard binnen zeven werkdagen en in principe één dag na ontvangst van betaling.

Indien wij niet binnen de normale leveringstijd kunnen leveren, omdat de producten niet voorradig zijn, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De levertijd van de bestelde artikelen bedraagt uiterlijk 30 dagen, ingaande op de dag van de ontvangst van de betaling en bij bestelling onder rembours op de eerste werkdag van de besteldatum. Indien de levertijd langer duurt dan deze 30 dagen, stelt Gadgets & Trends u onmiddellijk hiervan in kennis met opgave van de verwachte levertijd. Gaat u hiermee akkoord, dan gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Vormt dit voor u een probleem, dan kunt u de koop onmiddellijk ontbinden. Eventuele gedane betalingen betalen wij, in geval van ontbinding zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal veertien dagen na kennisgeving aan u terug.

Terug naar boven

Betaalwijze

De Studio Amsterdam ondersteunt de volgende elektronische en niet-elektronische betaal methodes.

  • iDeal
  • Bank overschrijving (d.m.v. vooruitbetaling op NL29RABO0113935927 t.n.v. Tunity BV, Amsterdam)
  • PayPal
  • Betaling aan ons winkel te Amsterdam
  • Visakaart / Mastercard (via MultiSafepay : www.multisafepay.com)

Terug naar boven

Ontbinden overeenkomst en omruilen

Na ontvangst van het product kunt u binnen een periode van veertien dagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden en het product retourneren. (Let op onderstaande uitzonderingen !)

U draagt in dit geval zelf de verantwoordelijkheid en de kosten voor de retourzending. De Studio Amsterdam betaalt in geval van ontbinding, binnen veertien dagen na ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen exclusief verzendkosten terug.

U dient het retour gezonden product ongeschonden en ongebruikt aan De Studio Amsterdam, in de orginele verpakking, te retourneren.

Onderkleding kan vanuit hygiënisch oogpunt niet worden geruild. Ook gegraveerde en bedrukte artikelen alsmede etenswaren en producten waar etenswaren in kunnen worden gebruikt vallen buiten de omruilgarantie.

Ook speciaal voor u bestelde producten (zoals Verlichte en Onverlichte Bloempotten, Aluminium Kabelgoten, Spiegeltelevisie's, Barbecues en andere specifieke producten zoals onderdelen voor producten waarvoor u dan van te voren over zult worden ingelicht) zijn uitgesloten van retour.

Terug naar boven

Retourneren

Na ontvangst van de producten betaalt De Studio Amsterdam binnen veertien dagen de geretourneerde producten aan u terug. Let op: het gaat hierbij uitsluitend om terugbetaling van de producten! Andere kosten zoals verzendkosten en/of overige kosten (telefonisch contact, faxen etc.) vergoeden wij niet.

De Studio Amsterdam behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigt. Wij stellen u daarvan dan schriftelijk of per email op de hoogte. Dit geldt ook voor eventuele schade aan de producten zelf.

Terug naar boven

Garantie

De Studio Amsterdam staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

De Studio Amsterdam herstelt of vervangt het geleverde als binnen acht dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn (bij normaal gebruik) of niet overeenkomen met de bestelde producten.

U dient, na constatering van een gebrek binnen een redelijk termijn, uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van goederen, daarvan melding te maken bij De Studio Amsterdam via e-mail of telefoon, waarna u de ontvangen producten direct gefrankeerd aan De Studio Amsterdam terugstuurt.

Als u de producten ongefrankeerd terugstuurt zijn wij genoodzaakt, de extra kosten die wij moeten betalen om het pakketje te ontvangen, aan u door te rekenen.

Alle door De Studio Amsterdam geleverde elektronische producten hebben een garantie van minstens één jaar.

Terug naar boven

Gegevensbeheer en privacy

Wanneer u bij De Studio Amsterdam een bestelling doet, is het uiteraard noodzakelijk dat u ons die gegevens verstrekt die wij nodig hebben om het product bij u te laten bezorgen. Wij zullen uw gegevens nooit en te nimmer aan derden verstrekken en/of verkopen. Alleen daar waar noodzakelijk is om de bestelling afgeleverd te krijgen.

De door u aan De Studio Amsterdam verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

De Studio Amsterdam biedt de klant de mogelijkheid de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. U kunt daarvoor een e-mail, fax of brief sturen waarna uw gegevens uit het mailingbestand van De Studio Amsterdam zal worden verwijderd. Wij zenden reclame of nieuwsbrieven overigens alleen op uw eigen verzoek toe.

Mocht u als klant uw gegevens willen inzien, corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u dit via e-mail of telefonisch aan ons melden.

Terug naar boven

Wet- en regelgeving

De Studio Amsterdam houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.

De wetgeving ten aanzien van sterke drank is per land verschillend. De klant neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor de import van sterke drank in zijn vestigingsland.

Terug naar boven

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Eemlandwijnen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Eemlandwijnen.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Eemlandwijnen.nl, dan kunt u een e-mail sturen via dit e-mailadres. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Terug naar boven


© 2017 De Studio | De beste haarspecialist in Amsterdam | Disclaimer | StreamLess 4.2.0